wat met een opgelopen sanctie

WAT BETREFFENDE DE SCHORSINGEN VOOR SPELERS

1. - Schorsingen wegens waarschuwingen (gele kaarten), Voorstellen Tot Minnelijke Schikkingen (VTMS), of professionele fouten, gaan steeds in,

de tweede vrijdag na de sanctieWanneer deze wedstrijd wordt uitgesteld, schuift de schorsing op tot de eerstvolgende speeldag.

--------------------------------------------------------------------------------------------

2.  Indien een speler wordt geschorst voor een periode (bvb.3 maanden), dan is hij speelgerechtigd zohaast deze periode voorbij is, ongeacht de eventueel uitgestelde wedstrijden in die periode.

--------------------------------------------------------------------------------------------

3.  Indien een speler geschorst wordt voor een periode (VAN DATUM TOT DATUM )dan is hij speelgerechtigd zohaast die periode voorbij is, ongeacht de eventueel uitgestelde wedstrijden in die periode.  Hij mag echter niet deelnemen aan wedstrijden die voorheen werden uitgesteld tijdens zijn schorsingsperiode!  

--------------------------------------------------------------------------------------------

4. Wat met een geschorste speler , wanneer een wedstrijd wordt verschoven?

 Een speler die geschorst is voor een bepaalde periode, op het ogenblik dat een wedstrijd wordt verschoven, mag later aan deze bepaalde wedstrijd niet deelnemen!

---------------------------------------------------------------------------------------------

5. Wat gebeurt er met de sanctie (vb 1 effectieve speeldagvan een geschorste speler,wanneer een ploeg forfait geeft?

Alle schorsingsdagen moeten worden uitgezeten. Zowel bij de ploeg die forfait geeft als bij de tegenstrevers.

Deze overtreding kan zware gevolgen hebben, zoals verlies met een forfaitscore!

-----------------------------------------------------------------------------------

6. Wat met het ontheven worden , uit officiële functies op het terrein?

Iemand die voor een periode ontheven wordt van alle officiële functies op het terrein, mag gedurende diezelfde periode altijd opgesteld worden als speler.

Daarentegen, een speler die geschorst iszelfs voor één enkele effectieve speeldag, mag nooit een officiële functie op het terrein waarnemen.

-----------------------------------------------------------------------------------

OPGEPAST CONTROLEER ALTIJD DE DATUM BIJ SANCTIES & SCHORSINGEN EN HOU REKENING MET  >>>

>>  BYE - FORFAIT -  NIET GESPEELD - AFGELAST !!!  <<<

ZIE HIER EEN  extreem VOORBEELD (maar is wel al voorgevallen) !!!

SPELER A van de ploeg is vb geschorst op 3 maart 

 DE PLOEG IS BYE op 3 MAART

 DE PLOEG KREEG FORFAIT OP 10 MAART

DE PLOEG ZIJN WEDSTRIJD WERD AFGELAST OP 17 MAART

DE PLOEG HEEFT NIET GESPEELD OP 24 MAART

HOU DAN REKENING MEE , DAT SPELER A ZIJN SCHORSING ZAL MOETEN UITZITTEN OP 31MAART

Indien die speler A  op 31 maart op het wedstrijdblad staat vermeld,

weet dan dat de ploeg verliest en de uitslag wordt omgezet in forfaitscore !!

+ de sanctie van speler A wordt gewoon opgeschoven en mag niet spelen op 7 april !!