wat betaal ik de ref bij volgende beslissing

1.  onbespeelbaarheid van het terrein

>DAN BETAALD U DE SCHEIDSRECHTER 11€ = de helft van zijn vergoeding AANTAL BLOKKEN x 2,80€

Wanneer is een speelveld onbespeelbaar ?

bij sneeuw

• de lijnen onzichtbaar zijn.

• gevolgd door vorst het speelveld gevaren oplevert.

• de sneeuw aan de bal kleeft zodat die onregelmatig wordt naar vorm en gewicht.

bij vorst

• bevroren waterplassen op het speelveld liggen.

• het speelveld harde, scherpe oneffenheden vertoont.

• de spelers hun evenwicht niet kunnen behouden.

• balcontrole onmogelijk is.

bij regen

• een grote oppervlakte van het speelveld overstroomd is en de bal blijft drijven

• onvoldoende zichtbaarheid optreedt.

bij slijk

de grond zo modderig is dat de spelers niet kunnen aanzetten.

bij mist

• de zichtbaarheid onvoldoende is

Opmerking :

Wanneer het speelveld vóór aanvang van de wedstrijd  onbespeelbaar wordt verklaard,

mag de bezochte club INDIEN MOGELIJK de wedstrijd laten spelen op een van haar andere speelvelden, deze moet door de bond zijn goedgekeurd .

En gelegen zijn binnen een straal van 5 km .

***Alleen wanneer dit speelveld geen speciaal schoeisel vereist.

---------------------------------------------------------------------------------------------

  1. Ongeschikt terrein

> DAN BETAALD U DE SCHEIDSRECHTER 22 € volledige  vergoeding +  AANTAL BLOKKEN x 2,80€

Wanneer is een speelveld ongeschikt?

* Wanneer er zich een hindernis zich op of op minder dan 3 meter van de buitenlijnen van het speelveld bevindt.

* wanneer de doellijnen, de zijlijnen, de middenlijn,de doelgebieden, de strafschopgebieden, de hoekschopgebieden of de middencirkel niet afgebakend zijn of indien de punten in deze gebieden niet aangeduid zijn.

* wanneer de doelen of doelnetten ontbreken of stuk zijn en niet hersteld kunnen worden.

* wanneer één of meerdere hoekvlaggen ontbreken bij aanvang van de wedstrijd.

 Opmerking :

Wanneer een speelveld “ongeschikt” wordt verklaard, mag  er niet worden  uitgeweken naar een ander speelveld.