SPECIAL

IN DE ZEEWACHT VERSCHENEN Kampioen Reeks 1  14 APRIL 2017

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IN DE ZEEWACHT VERSCHENEN over onze BEKER FINALES van 25 MAART 2017

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Patrick Daerden, Provinciale en Gewestelijke penningmeester Bedrijfsvoetbal West-Vlaanderen

Continuïteit en uniformiteit als grootste uitdagingen !

 

De onlangs 62 geworden Patrick tekende zijn aansluitingskaart bij KVK La Brugeoise in de Corporatieve Brugse Groepering op 10 september 1975 en met bijna 42 dienstjaren op de teller is hij duidelijk gepokt en gemazeld in het bedrijfsvoetbalwereldje van onze onze regio en provincie. “ Inderdaad, en ook al was ik nooit aangesloten bij een werkende club toch slaagde ik erin om me te ontwikkelen tot een karaktervolle en gewaardeerde clubspeler. Mijn prestaties werden dermate gewaardeerd dat wijlen Henri Debaets, onze toenmalige secretaris van zowel La Brugeoise als van FC St.-Joris, me meermaals probeerde te overtuigen om bij FC St.-Joris aan te sluiten. Omwille van de trainingen enz...hield ik het bij recreatief voetbal waarin ik als speler toch wel meer dan vijftien seizoenen mijn mannetje stond. Tijdens de periode 1990-1994 werd ik zelfs voorzitter van de metallo's tot ik mijn overstap maakte naar het Gewestelijk Bestuur als adjunct- penningmeester en later als penningmeester. Nadat ik de knepen van het vak leerde op gewestelijk vlak werd ik op 10 juni 2000, in opvolging van onze betreurde en verdienstelijke Eduard Dumon, verkozen tot Provinciale penningmeester, een taak die ik momenteel nog steeds met mijn volle verantwoordelijkheid en engagement ter harte neem... Maar ook het clubleven bleef mij nauw aan het hart liggen. De binding met La Brugeoise werd minder intens nadat ik op professioneel vlak bij Alluvan (toen in 1986, een afdeling van La Brugeoise) verantwoordelijk werd voor de productieplanning en de personeelsadministratie. Wanneer Alluvan niet langer thuishoorde in de bedrijfsstrategie van Bombardier en een zelfstandige KMO werd belette niets mij om in 2010 de overstap te maken naar VK De Rese waar men op bestuursvlak ernstig in de problemen zat. Dit was voor mij een nieuwe uitdaging en na het veel te vroege overlijden van Cindy Van Dycke nam ik er ook de gerechtigde correspondent over. Binnen de schoot van deze club die toch al heel wat adelbrieven kan voorleggen en die momenteel na de promotie goed meedraait in reeks 1 krijg ik dan ook de nodige erkenning. Met de ervaringen die ik zowat in alle geledingen van onze regionale en provinciale werking kon opdoen ben ik me heel goed bewust waar de toekomst van het Bedrijfsvoetbal van afhangt. In de voorbije decennia is de vrijetijdsbesteding gewijzigd, speelt quality time in gezinsverband een nadrukkelijker rol en is de concurrentie van andere sporten toegenomen om zomaar voor de vuist weg enkele factoren te noemen die een bedreiging van het clubbestand kunnen betekenen. Het behouden van de bestaande verenigingen en zo mogelijk recruteren blijft dan ook van primordiaal belang voor onze toekomst waarin ik persoonlijk ook geïnvesteerd heb door het uitwerken van een uniforme boekhouding voor de Gewesten als de Provincie wat dan weer leidt tot transparant bestuur. Maar we beseffen als bestuursleden dat er nog steeds veel werk aan de winkel blijft” , zo besloot Patrick op een realistische wijze.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lorenzo Seghers is de nieuwe secretaris van het Bedrijfsvoetbal Gewest Brugge/Kust

Met de 27-jarige Lorenzo Seghers vond het Brugse Bedrijfsvoetbal eindelijk een zeldzame jonge, gemotiveerde vrijwilliger die bereid was toe te treden tot de oudere generatie die intussen reeds jaren de kar trekt om het bedrijfsvoetbal in de regio Brugge/Kust verder in goede banen te leiden.

                                           

“ Ik ben geboren en getogen in Zwevezele waar ik ook tewerkgesteld ben bij Steel Vision. Ik was zelf nooit als speler actief maar sinds mijn dertiende floot ik wedstrijden van de duiveltjes en de preminiemen van KSKV Zwevezele. Twee jaar later werd ik officiël scheidsrechter bij de KBVB waar ik kon doorgroeien tot en met de provinciale reserven. Ik moest ook geregeld aantreden in het Bedrijfsvoetbal, meestal in het andere Gewest Kortrijk/Roeselare maar de link is dus niet ver te zoeken. Na een kort intermezzo fungeer ik nu reeds twee seizoenen als assistent scheidsrechter in de hoogste provinciale reeksen waar ik, mits het slagen in mijn fysieke proeven, nog toekomstperspectieven heb. Vermits ik graag bezig ben met voetbal in zijn brede context en administratie me ook wel ligt nam ik zelf contact op met het Brugse Bestuur dat dringend op zoek was naar jonge medewerkers. Sinds december 2015 hielp ik de vorige secretaris Nancy Saelens om haar taak wat te verlichten en toen Nancy besliste om als secretaris af te haken nam ik doordacht, als enige kandidaat trouwens, mijn verantwoordelijkheid. En ja ik beschouw dit als een ambitieuze uitdaging die geenszins mag onderschat worden. Gelukkig ervaar ik ondertussen de nodige waardering van zowel mijn collega's bestuursleden als van de clubverantwoordelijken. Sinds dit seizoen maak ik bovendien ook deel uit (samen met de andere Brugse nieuwkomer Jean-Pierre De Stecker) van de Provinciale Commissie die eveneens dringend aan verjonging toe is... De job van secretaris is allerminst te onderschatten want naast alle administratie behoort ook het vastleggen van de terreinen, het onderhouden van de contacten met de diverse sportdiensten, de communicatie met alle ploegen en met de Belgische en Vlaamse voetbalfederatie, enz...tot mijn takenpakket. Ook het opmaken van de nieuwe kalender en de bijhorende boekjes, de organisatie van de huidige competitie en bekercampagne, het verdelen van de tombolaloten enz... waren een zware klus waardoor ik mijn vakantie dan maar in december zal opnemen zeker? Gelukkig kon ik steeds op de onvoorwaardelijke steun een gedreven Nancy en van de Provinciale Secretaris André Carlier rekenen. In de toekomst wil ik indien wenselijk ook wel mijn persoonlijke accenten leggen inzake beleidsvoering maar eerst moet ik nog veel leergeld betalen en vooral ook de vinger aan de pols houden met de clubs zodat we weten en aanvoelen wat er reilt en zeilt bij de basis. Tenslotte hoop ik dat ik niet als enige jongere de aflossing van de wacht verzeker en dat nog leeftijdsgenoten straks mijn voorbeeld volgen om zo het voortbestaan van het bedrijfsvoetbal in onze regio en de provincie te garanderen” zo besloot onze witte merel met een warme oproep voor alle belangstellenden!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verplichte jaarlijkse Statutaire Vergadering:

Oproep tot recrutering

Traditiegetrouw werden ook na het afsluiten van het voorbije seizoen alle aangesloten clubs van het Gewest uitgenodigd om op vrijdagavond 20 mei in de kantine van VK Daring Brugge het voorbije speeljaar plechtig af te sluiten.

Na de verwelkoming door de Gewestelijke Voorzitter Herman Vermeulen en de goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering werd in het nauwkeurige, gedetailleerde en toch beknopte jaarverslag van secretaris Nancy Saelens nog eens teruggeblikt op de geslaagde campagne 2015-2016 waarin slechts het definitieve afhaken van Surfers Paradise uit Knokke voor de enige echte negatieve noot zorgde. Belangrijker hierbij was vooral dat een toegewijde Nancy hiermee aan haar laatste jaarverslag toe was want na zeven jaar van onvoorwaardelijke plichtbewuste trouw voor het Brugse Gewest besloot ze begin 2015 om straks de fakkel door te geven aan de heer Lorenzo Seghers. Deze jonge vrijwilliger (en tevens provinciale scheidsrechter) die een jaar geleden tot het Gewestelijk Bestuur toetrad wil entousiast de niet te onderschatten uitdaging om Nancy op te volgen aangaan en kan ongetwijfeld rekenen op de ongebreidelde medewerking van zijn collega's bestuursleden... Vanzelfssprekend rekent hij er tevens op dat de clubs zich loyaal opstellen zodat zijn inloopperiode vlot kan verlopen...

Andere routinegetrouwe items van de vergadering zoals het geruststellende kasverslag, de vlotte goedkeuring van de boekhouding en de goede vooruitzichten wat de begrotoing betreft passeerden vlot de revue... De Provinciale Secretaris, de heer André Carlier, lichtte op zijn beurt de kleine wijzigingen van Bondswege toe en vervolgens wees de Provinciale Voorzitter Wilfried Lacoere erop dat hij toch extra inspanningen verwacht om straks nieuwe clubs te overtuigen dat zij een verrijking kunnen betekenen voor het Gewest... Alle hens aan dek bijgevolg om het bestand van 24 ploegen te behouden en liefst (met een financïele compensatie voor zij die nieuwkomers over de brug halen...) nog met enkele eenheden uit te breiden...

Het slotgedeelte van de avond was voorzien voor de huldiging van de kampioenen KG Witte Beer en FC MLF in reeks 1 en 2 en in dezelfde volgorde kregen deze teams ook de onderscheiding voor respectievelijk de beste aanval en de beste verdediging na het afsluiten van de competitie. Thijs Moreeuw van KPSV/Bombardier kreeg de gouden schoen als beloning voor zijn prestaties als meest verdienstelijke speler van het Gewest en als prijsschutter met competitierozen. FC Saro Verpakkingen, dat in de eerste week van juni in Palma de Mallorca deelneemt aan de Wereldbedrijfssportspelen, mocht als enige ploeg de trofee van Laureaat voor de Sportiviteit in ontvangst nemen. En last but not least werd de Provinciale Penningmeester Patrick Daerden in de bloemetjes gezet voor zijn 40 jaar onverdrote inzet voor het Bedrijfsvoetbal.

Tijdens de afsluitende receptie werd met een smaakvol natje en een droogje nog lang nagekaart en alvast ook geklonken op een succesvol 2016-2017 dat met een voorronde van het Bekertornooi van start gaat op de laatste zaterdag van augustus 2016.

 

Tekst bij de foto : Na de huldiging kiekten we van links naar rechts Herman Vermuelen, Nancy Saelens, Thijs Moreeuw, Olivier Vanneste van KG Witte Beer, Arnaut Lannoye van FC MLF, FC Saro sponsor Rony Sarrasin, Patrick Daerden, Wilfied Lacoere en Frederik Vanneste, gerechtigd correspondent en tevens aanvoerder van KG Witte Beer.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Finale Beker Brugse Sportraad : Fusieclub betaalt bibbergeld voor hun eerste trofee!

KPSV/Bombardier – FC AZ'77 2-0 : Als zevende gerangschikte in reeks 2 waren de hospitaaljongens duidelijk de underdog tegen de derde geklasseerde in reeks 1 maar in een zenuwachtige aanhef staken zij wel het eerst de neus aan het venster met een veraderlijk afstandschot van aanvoerder Kobe Vermeire.

AZ was dus op zijn minst de evenknie van de favorieten en toonde bovendien ook meer grinta dan PSV dat op zijn beurt dreigde met een paar infiltraties van Kurt Hongerloot die vergeefs een aanspeelpunt zocht. Midden het eerste luik verlengde PSV-er Yves Van De Walle, in een scrimmage, het leder in toch doel maar dit feestje ging door omdat ref Geert Simoens voor buitenspel floot. Ook Thijs Moreeuw besloot in de draaibeweging te hoog voor BN terwijl Nils Rau net niet kon profiteren van een te korte terugspeelbal bij de gasten. Het duel had voorts weinig om het lijf tot Philips goed weg kwam als bezoeker Pieter-Willem Slabbynck nipt voorlangs besloot.

Ook na de break lieten de “gastheren” het afweten en gelukkig stond Joeri Tamsin op de goede plaats om een uitschuiver van goalie Thomas Demuinck recht te zetten. Luttele minuten later maakte Demuinck zijn foutje goed toen hij met een puike save uitpakte als Slabbinck ongehinderd de corner van Sjoerd Vermeire mocht inkoppen... Het slaapverwekkend vertoon hield aan en werd slechts even onderbroken door een omhaal van N. Rau. De tijd begon zelfs reeds te dringen als de scherpe wisselspeler Christophe Ducat tot tweemaal toe de zestien binnendrong maar niemand vond om het orgelpunt te plaatsen. Moreeuw probeerde het dan nog maar eens onfortuinlijk vanuit een scherpe hoek en dan viel er zomaar een doelpunt uit het niets... AZ kon in de zone van de waarheid geen schoon schip maken en N. Rau profiteerde om het ronde ding huppelend binnen te frommelen.

De organisatie was nu wat zoek bij AZ en Moreeuw kon daar in extremis nog dankbaar gebruik van maken om voor de bevrijding te zorgen...

We hadden langs de zijkant toch de indruk dat ook afgevaardigde Robert Vanmiddel eens diep ademhaalde bij het verlossende fluitsignaal... “ Ik moet inderdaad beamen dat mijn team vandaag helemaal niet in de match zat. Het samenspel verliep veel te stroef en te krampachtig en we wonnen nauwelijks duels. De slechte staat van het veld bemoeilijkte bovendien nog extra de combinaties maar dit wil ik niet als excuus inroepen. We beschikken immers over voldoende spelers om met vlotte acties voor oplossingen te zorgen. We vreesden al de strafschoppenepiloog maar in de slotfase viel dxe bal dan toch eens goed “ zo besloot de gelukkige délégé...

In het verliezende kamp was ook voorzitter Dirk Carette van oordeel dat het duel lange tijd een dubbeltje op zijn kant was. “ Tot een kwartier vóór het einde bleef alles vrij goed op slot in deze stugge confrontatie en dan deden die domme goals ons finaal de das om. Eigenlijk hebben we die nederlaag misschien ook wel aan onszelf te danken want als we louter op de eindstand speculeren voeren we al die wissels wellicht niet door en hielden we misschien stand... Maar als we al onze effectieven aan boord willen houden moeten we iedereen speelkansen geven ook al is dit ten koste van het resultaat. Wat dus primeert voor mij is dat we niet met de billen blootgingen maar eervol het veld mochten verlaten...” zo blikte Dirk tevreden terug.

In de finale van de Beker Frans Dykmans, dat een Oostends onderonsje werd, trok OFC De Klokke verdiend aan het langste eind na een 3-2 overwinning tegen FC Brazza dat er te laat in geloofde.

Teksten bij de foto :

1. Bij het laatste fluitsignaal was de ontlading groot want de nieuwe fusieclub besefte dat hun zege aan een zijden draadje hing en dat het op cruciale momenten niet in de steek gelaten werd door Dame Fortuna . In de euforie achteraf bemerken we Carlos Rooseboom, Erland Willems, Jan Deserranno, Jan Vlieghe, Christophe Ducat, Sam Debevere (achterste rij), Romain Van Luchem, Arne Hoste, Kurt Hongerloot, Joeri Tamsin, Tom Christiaens, Kristof Proot, Xander Roussel (het zoonte van de schielijk verongelukte speler Peter Roussel), Thomas Demuinck,Martin Willems(middenste rij), Laurens Vercruysse, Bram Sabbe, Yves Van De Walle, Nils Rau(onderste rij) en Thijs Moreeuw met Ryan Rau (liggend).

2 . In het gezelschap van de Schepen van de Sport Annick Lambrecht overhandigt de voorzitter van de Brugse Sportraad, de heer Hans Martens, zijn Beker aan de winnende aanvoerder Kristof Proot

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OFC DE KLOKKE WINT DE BEKER FRANS DYKMANS 19 MAART 2016

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KV Rust Roest viert 105-jarig bestaan

KV Rust Roest zag het levenslicht binnen de schoot van de Brugse vestiging van het Delftse moederbedrijf Koninklijke Nederlandse Gist- en Spiritusbedrijven op Hemelvaartsdag 1911. In augustus 2011 werd dan ook een uitgebreid Eeuwfeest georganiseerd en vijf jaar later wou het bestuur van de Gistfabriek deze nieuwe memorabele verjaardag niet zomaar laten voorbijgaan.

Voetbalsport ingebed in de bedrijfscultuur om de collegialiteit te bevorderen, om vriendschapsbanden te smeden, om de competitiviteit aan te scherpen en om gezond stoom af te laten na de werkweek.... De historiek en de onvergetelijke gloriejaren van RR laten we nu even in het midden, ook en vooral omdat die trouwens eerder reeds uitvoerig belicht werden vijf jaar geleden. In heel de geschiedenis van de “centenaire” van de vereniging bleef de link met het bedrijf steeds intact... De Gistfabriek veranderde weliswaar in Genencor dat in 2011 werd overgenomen door het Amerikaanse Du Pont waarmee het bedrijf als producent van enzymen in Brugge één van zijn grootste en belangrijkste Europese vestigingen realiseerde. Emiel Steyns, kwaliteitsverantwoordelijke binnen het bedrijf, benadrukte trouwens dat Du Pont verder met een jaarlijkse serieuze financïele ondersteuning over de brug blijft komen en die binding wenst te behouden. Het zijn bovendien ook nog altijd twee ex-werknemers en vroegere sterkhouders, Robert Hessens en Jean-Pierre De Stecker, die samen met monument Chlodwig Herremans wekelijks de kar blijven trekken voor hun geliefde ploeg... Maar een aflossing van de wacht begint zich toch nadrukkelijker op te dringen... Aan de toekomst denken en de traditie verder in ere houden wordt straks vooral de grote uitdaging want net zoals meerdere andere clubs heeft KV Rust Roest ook recruteringsproblemen en behoren de sportieve hoogdagen helaas al een geruime tijd tot het verleden.

Sportieve revival om te overleven ?

De 27-jarige aanvoerder Tom Lammertijn tekende 11 jaar geleden zijn aansluitingskaart en maakte nog de laatste generatiewissel mee. We hielden eerst bij hem even de vinger aan de pols... “De hoogconjunctuur behoorde toen reeds tot de nostalgie maar ik maakte gelukkig nog een Bekerfinale voor de Beker Frans Dykmans mee. De neerwaartse spiraal ombuigen was en is niet evident want heel wat oudere spelers haakten regelmatig af. Om nieuwe elementen aan te trekken kan je beter wat resultaten voorleggen of anders haken die te gemakkelijk af en zo belanden we in een vicieuze cirkel... Maar we verliezen de moed niet en in het vooruitzicht van de volgende campagne realiseerden we toch al een paar nieuwe aansluitingen zodat we de hoop levendig houden” aldus de ervaren jongere...kapitein.

Gerechtigd correspondent Bram Boterman en penningmeester Maarten Vereecke versterkten pas later de rangen en ook zij beseffen waar het schoentje wringt. “ Wij beschikken slechts over een beperkte vaste kern die elke week weer opnieuw moet aangevuld worden met gelegenheidspelers en zo is het uiteraard erg moeilijk om automatismen in de groep te slijpen... Op initiatief van de CEO bij Du Pont verschijnt nu op de vele schermen in het bedrijf een powerpoint presentatie over de voetbalploeg zodat er tussen het bedrijf en het team een wederzijdse betrokkenheid ontstaat. Hopelijk slaat dit aan bij de vele jonge werknemers om aan ledenwerving te doen want wij willen absoluut de handdoek niet gooien. Integendeel een traditie van 105 jaar gooi je niet zomaar te grabbel” zo besloten Bram en Maarten strijdvaardig.

Teksten bij de foto's :

De heer Emiel Steyns, kwaliteitsverantwoordelijke bij Du Pont, wordt hier van links naar rechts geflankeerd door Tom Lammertyn, Bram Boterman en Maarten Vereecke, de jonge garde die RR op de kaart moet houden...

2. Om de viering de nodige luister bij te zetten werden spelers, supporters en sympathisanten plus een afvaardiging van het Gewestelijk Bestuur op een bijzonder smaakvolle receptie vergast...  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SK Koude Keuken blaast vijftig kaarsjes uit !

Voor een terugblik in de tijd legden we logischerwijze ons oor te luisteren bij de 72-jarige Roger Pattyn die op 19 september 1965 één van de medestichters was van SK Motogroup, de corporatieve voetbalclub van het gelijknamige Brugse metaalbedrijf. “ Ik was toen nog niet lang als arbeider bij Motogroup actief en ik werd meteen de jongste clubsecretaris uit de regio. Professioneel kon uitgroeien tot een drijvende kracht binnen de firma en ik bleef zo'n 35 jaar als secretaris van de voetbalclub op post tot ex-speler Martin Neirynck mijn taak overnam. In die beginjaren speelden we in hoofdzaak met spelers uit het bedrijf want toen mochten slechts 3 spelers van buitenaf opgesteld worden. Met de toegestane uitbreidingen later recruteerden we vooral toppers die ook in het amateurvoetbal bij de Brugse Leeuwkens actief waren en niet toevallig beleefden we in die periode onze gloriejaren met kleppers als Mycke, Desoete, Somers en Cauwels om er slechts enkelen te noemen die toen het mooie weer maakten... We mogen trouwens wel fier zijn op ons palmares met twee titels in reeks 1 (1989 en 2014), twee keer kampioen in reeks 2 (1976 en 1999) en drie maal winnaar van de Beker Brugse Sportraad (1996,2004 en 2005)...” zo besloot Roger die nu geen officiële bestuursfunctie meer bekleedt maar zich achter de schermen nog bijzonder verdienstelijk maakt voor zijn “Koninklijke vereniging”...

Fusies en naamswijzigingen...

Het was in de hogervermelde periode van hoogconjunctuur dat de huidige voorzitter Jozef De Craecker in 1977 als 17-jarige debuteerde in het elftal... “Ik werk(te) ook in het bedrijf en ben als enige overlevende 'diehard' nog wekelijs van erg nabij en actief betrokken bij

mijn club... In zoverre dat ik als gelouterde veteraan het voorbije decennium nog al te vaak moest depanneren om met een voltallig elftal aan te treden... Nochtans was er een periode dat de fusie met de amateurclub Los Amigos de spelersnood tijdelijk uit de wereld hielp. Maar na verloop van tijd herhaalde de geschiedenis zich opnieuw en het werd steeds duidelijker dat slechts mits een verjongingskuur de toekomst van de ploeg verder kon veilig gesteld worden... Een spontane generatiewissel was echter niet zo evident. Gelukkig konden we rekenen op enkele jeugdige zaalvoetballers en toen die hun coach Roland Boterman overhaalden om ook de coaching bij ons in te vullen bleek hij nadrukkelijk onze missing link, de onmisbare schakel want in zijn kielzog bracht hij ook heel wat waardevolle en technisch onderlegde spelers mee... Het new-look Koude Keuken (onze sponsor...) bleek een schot in de roos met de titel in 2014 als sportieve bekroning. Bevestigen bleek dan weer iets moeilijker al eindigden we in de vorige campagne toch nog tweede na de Surfers. Tijdens dit speeljaar waren teveel jongeren op cruciale momenten onbeschikbaar en moeten we nu vooral knokken om te overleven in de hoogste reeks. Hopelijk kan onze succescoach Stefaan Verpoest zijn spelers zo motiveren om volgend seizoen weer te wedijveren met de titelpretendenten...In die optiek was de overwinning van heden alvast een mentale opsteker...” zo eindigde Jozef met een hoopvolle afsluiter.

Teksten bij de foto's :

1. Medestichter Roger Pattyn, in Gewest en Provincie decennialang het gezicht en de stem van SK Motogroup wordt hier rechts geflankeerd door huidig voorzitter Jozef De Craecker en zijn opvolger als secretaris Martin Neirynck.

2. De zege van's middags zorgde voor een uitbundige sfeer tijdens de feestelijke avond waarop naast Roger Pattyn ook Roland Boterman en afscheidnemend secretaris Bart Hernou (respectievelijk rechts en links in beeld) in de hulde betrokken werden.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                 Dag van de officials , 

gelauwerd door het bedrijfsvoetbal west - Vlaanderen.

                         

( alle scheidsrechters in het gewest Brugge/Kust en Kortrijk/Roeselare kregen op 10/10 een flesje cava overhandigd door de leden van de Provinciale Commissie )

Referee in de kijker

Zonder officials zijn er geen sportwedstrijden! Duizenden scheidsrechters, juryleden, resultaatopnemers... zorgen er wekelijks voor dat we in Vlaanderen op een kwalitatieve manier aan sport kunnen doen. Tijdens de eerste editie van de “week van de official”, van 3 tot en met 11 oktober 2015, werden overal in Vlaanderen initiatieven georganiseerd met als belangrijkste doel de nodige waardering te uiten voor hun inzet...

Het Bedrijfsvoetbal West-Vlaanderen was dit lovenswaardig initiatief van de Vlaamse Sportfederatie uiteraard zeer genegen en koos zaterdag 10 oktober uit als hun actiedag. Op elke gespeelde wedstrijd in de provincie werd de dienstdoende scheidsrechter een flesje Cava aangeboden.

Persoonlijk werd ons gevraagd om in naam van het Gewest Brugge/Kust deze kleine attentie vóór de wedstrijd te overhandigen aan de heer Patrick Vanhaecke, die aangeduid was om als spelleider het duel tussen VK Van Waes en Surfers Paradise in goede banen te leiden...

We hadden achteraf nog een korte babbel met deze ervaren fluitenier... “ Ik kan inderdaad als 64-jarige reeds op een rijke en welgevulde loopbaan terugblikken aangezien ik in 1971 begon met de arbitrage. Ik floot alle jeugdreeksen en leidde in “klimmen en dalen” de wedstrijden tot en met tweede provinciale... Gezien de leeftijdsgrens moest ik dan een stapterugzetten maar ik loop nog steeds graag tussen de lijnen. Ook voor wedstrijden in het bedrijfsvoetbal haal ik mijn neus zeker niet op maar dan liefst niet wekelijks. Daarvoor is het contrast met mijn wedstrijden in de Nationale jeugdreeksen immers te groot. De omkadering is er uiteraard professioneler en jeugdspelers zijn vanzelfssprekend erg gemotiveerd om hun voetbaldroom waar te maken. Ze weten dat er zelfs vanwege hun club sancties kunnen volgen als ze niet binnen de lijntjes kleuren en ze gedragen zich daar dan meestal ook naar...Dat maakt het als ref gemakkelijker om niet op te vallen... Want een goede scheidsrechter is er volgens mij één die zich niet moet laten opmerken met kaarten, theatraliteit of wat dan ook...Wat niet wil zeggen dat je als spelleider niet steeds waakzaam moet blijven. Maar met de ondervinding van jaren terug leer je de lichaamstaal van de spelers beter “lezen”. Je ontwikkelt ook een soort vijfde zintuig waardoor je aanvoelt wanneer je spelers moet afremmen en de partij zelf in handen moet nemen. Ik was niet op de hoogte van dit initiatief dat mij aangenaam verrast. Het brengt ons niet alleen uitzonderlijk eens in de schijnwerpers maar misschien levert het ons ook wat meer elementaire beleefdheid op want soms heb ik toch het gevoel dat we zowel vóór als na de wedstrijd wat aan ons lot worden overgelaten.” zo besloot Patrick nuttige hint...

Tekst bij de foto:

Uiterst links bemerken we scheidsrechter Patrick Vanhaecke die de confrontatie tussen VK Van Waes en Surfers Paradise voor zijn rekening nam . Bij VK Van Waes (staande )Peter Van Praet, Niels Helsen,Kenny De Geeter,Xavier De Lodder, Carl Van Waes, Bram Delva, Philip Winnock de Grave, Olivier Ruant, Stijn Liefhooghe, Vincent Wxinnock de Grave, Piet Van Waes en Tim Van Hollebeke .

 Bij Surfers (gehurkt)  Kevin Vandenbergh, Gert-Jan De Smet, Andy Marijs, Louis Elferinck, Vito Van Laeken, Kristof Rozé, Dieter Zutterman, John Bouillon, Vincent De Beir, Armin Wintein en Jan De Maesschalck.

Scheidsrechter Luc Vanpottelberghe, nam de confrontatie tussen TC Azalea en Pure Senses voor zijn rekening .( uiterst rechts op de foto )