Nuttige Weetjes

Transferperiode    VIA VLAAMS DECREET

Wanneer ? : Tijdens de periode van  01 juni tot 15 juni .

Een speler kan zijn vrijheid opeisen via een schrijven , of een e-mailbericht ,

dat via ondertekening ter bevestiging dient te worden gestuurd aan hun club van herkomst ,

evenals aan het adres van het provinciaal secretariaat .

Transferperiode VIA DESAFFECTATIE BEWIJS

Wanneer ? :Tijdens de periode van   01 december tot 31 december

Een speler kan zijn vrijheid aanvragen ,  via een bewijs dat MOET ondertekent worden door de Voorzitter en de secretaris (G.C.) van de club.

Opgepast deze overgang is pas reëel , wanneer het lid zich aansluit bij een andere club, dan is hij speelgerechtigd vanaf 01 januari bij zijn nieuwe ploeg.

Wanneer zijn huidige club echter het bewijs niet wenst te ondertekenen , wel dan kan deze speler niet naar een nieuwe club gaan spelen.

--------------------------------------------------------------------------------

Wanneer moeten de aangepaste spelerslijsten worden doorgestuurd naar het prov. secretariaat?

Dit moet gebeuren tussen 01 en 31 mei.

---------------------------------------------------------------------------------

Vanaf welke ouderdom kan men meespelen ?  Vanaf 16 jaar tot ……

--------------------------------------------------------------------------------

Kan men meespelen , wanneer men in Provinciale speelt ?  Ja dat kan .

Tot aan 2de provinciale zijn geen speciale vereisten gesteld.

1ste Provinciale en hoger mogen niet aantreden, indien op hen beroep wordt gedaan om in hetzelfde weekend (dat loopt van de vrijdag tot de maandag) te spelen in het eerste elftal.

>>Ook zij die minstens voor 4 wedstrijden werden opgeroepen om te spelen in het eerste elftal van hun werkende club,mogen niet worden opgesteld, indien ze zijn opgeroepen om te spelen in om het even welk elftal van hun werkende club.

--------------------------------------------------------------------------------

Kan men altijd nieuwe spelers aansluiten ? Ja

Een speler ondertekent een gele aansluitingskaart( = een 3 luik die ook medeondertekent wordt door de secretaris van de desbetreffende club)

Een bestuurslid ondertekent zowel een gele aansluitingskaart + een blauwe aansluitingskaart ( = een 2 luik die ook ondertekent wordt door de secretaris van de desbetreffende club.

Deze kaart (en) wordt naar het Provinicaal Secretariaat gestuurd

--------------------------------------------------------------------------------

OP EEN KUNSTGRASVELD IS HET VERBODEN OM HET VELD TE BETREDEN MET VOLGEND SCHOEISEL:

- vuile schoenen - schoenen met metalen of stalen noppen - spikes

---------------------------------------------------------------------------------

Kan een gelegenheidsref een vergoeding vragen? Ja dit kan .

Hij krijgt een vergoeding van 22€maar kan geen aanspraak maken op de verplaatsingsonkosten.

+ (hij vermeld zijn naam + adres op het wedstrijdblad onder rubriek scheidsrechter)

--------------------------------------------------------------------------

Wat als de ploeg met minder dan 7 effectieve spelers komt te vallen ?

1.    Niet starten van wedstrijd : wanneer er niet minstens zeven spelers per ploeg aantreden.

2.    Wedstrijd wordt stopgezet: wanneer één der ploegen uit minder dan zeven actieve spelers bestaat.

3.    Kostenplaatje : Een ploeg wordt, na minstens één speelhelft, herleid tot minder dan 7 effectieven = een boete van € 30.

4.    De uitslag : wordt 5-0 of 0-5, tenzij de score hoger was