Juiste procedure bij het invullen van uw wedstrijdblad

Hoe wordt een wedstrijdblad juist ingevuld :(ZEER BELANGRIJK )

•    Met blauwe of zwarte balpen (geen stift of vulpen);

1.    Alle namen in BLOKLETTERS ;

2.   Bloknummer terrein (bloknummers staan in brochure);

3.    Stamnummer;

4.    Afdeling : KWVBB Gewest Brugge/Kust ;

5.    Reeks : competitie ,voorronde, beker,...;

6.    Naam terrein;

7.    Plaats van de wedstrijd en aanvangsuur.
 

Terrein afgevaardigde  :

•    De thuisploeg dient een terreinafgevaardigde aan te stellen, lid van de club;

•    Bij ontstentenis moet een veldspeler deze functie waarnemen; hij mag niet als speler aan de wedstrijd deelnemen ;

•    Hij moet zich in overeenstemming met de scheidsrechter op een bepaalde plaats opstellen, zo dat hij steeds door de scheidsrechter te bereiken is (in de neutrale zone);

•    Hij dient alle voorbereidingen 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd klaar te hebben;

•    Het wedstrijdblad moet in het scheidsrechterslokaal ter
beschikking liggen, minstens 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd ;

•    Het wedstrijdblad dient 10 minuten voor de aanvang van de wedstrijd ingevuld te zijn door beide ploegen en vergezeld van de identiteitspapieren, beschikbaar gesteld van de scheidsrechter.

         Waarop dient te worden gelet ?

•    het wedstrijdblad is samengesteld uit 4 exemplaren (één origineel en drie duplicaten)F Origineel is voor het Prov.secr.,

2de blad is voor de scheidsrechter (niet van toepassing voor het bedrijfsvoetbal ),

          3de blad is voor de bezoekende ploeg   en laatste exemplaar is voor de thuisploeg.

•      opletten dat het wedstrijdblad niet dubbel ligt, anders zijn de duplicaten onleesbaar;

•    het wedstrijdblad dient door de terreinafgevaardigde NA de wedstrijd gecontroleerd en afgetekend te worden.

Houd als terreinafgevaardigde ook zelf de gele en rode kaarten bij, zodat kan nagezien worden dat het wedstrijdblad correct is ingevuld.

Opsturen van de wedstrijdbladen :

•    Het origineel dient door de thuisploeg, voldoende gefrankeerd in uw groene  omslag opgestuurd te worden naar het DEPARTEMENT WEDSTRIJDBLADEN,

         mevr.Nancy Saelens ; Zandvoordestraat 16 ; 8400 Oostende dit de eerste werkdag na de wedstrijd .

•    Eén dubbel van het wedstrijdblad dient aan de afgevaardigde van de bezoekende ploeg overhandigd te worden ;

•    Breng als thuisploeg steeds 1 gefrankeerde enveloppe mee naar de wedstrijd, zodat men deze onmiddellijk kan versturen;

•    Duid een vaste persoon in uw ploeg aan die verantwoordelijk is voor de  verzending.