Hoe verplaats ik een wedstrijd

Wat is de juiste procedure als ploeg om een wedstrijd via onderling akkoord te verplaatsen?

************************************************************************************************

        OPGEPAST  :      IN PRINCIPE KAN DEZE ALLEEN WORDEN VERPLAATS NAAR EEN WOENSDAGAVOND OF VRIJDAGAVOND !!

Hou er wel rekening mee , dat  er een administratiekost van 25€ 

zal worden aangerekend door de Provincie aan de vragende ploeg !!

************************************************************************************************

 A. Wat moet u daarvoor doen ? 

  1.  u stuurt een GESCHREVEN BRIEF of FAX of MAIL  naar het GEWESTELIJK SECRETARIAAT, met de datum en welke wedstrijd het is die u wenst te verzetten.
  2. op de brief moet uiteraard vermeld staan dat dit via  een ONDERLING AKKOORD is tussen de beide ploegen.
  3. de brief MOET ONDERTEKEND zijn door BEIDE SECRETARISSEN.
  4. tevens ook DE NIEUWE DATUM vermelden , wanneer u die match wilt spelen.
  5.  de brief moet in het bezit zijn bij de gewestelijke secretaris  ,binnen DE 4 WEKEN vóór datum van de normaal te spelen wedstrijd ( dus datum die op de voetbalkalender staat vermeld )

Alleen dan kan  de match verzet worden.

In samenspraak tussen gew.secr. en de sportdienst Brugge , wordt er voor u een  terrein voor  uw wedstrijd gekozen.

(rekening mee houden , dit kan gelijk welk terrein zijn ) dus geen zekerheid van uw eigen terrein !!!

 

 B. Op welke dag kan u die verzette match laten doorgaan? 

  1. woensdagavond
  2. vrijdagavond

Op een  zaterdagnamiddag is dit in principe uitgesloten !  

  OPGEPAST :   Komt de brief,mail,fax pas NA deze 4 weken binnen ,

dan blijft de match op de datum staan zoals op de kalender vermeld is en zal er u ook een forfait aangerekend worden.

Dus het is van grote waarde en in uw eigen belang dat de brief op tijd binnen is !!!!

U wordt nadien op de hoogte gebracht op welk terrein uw match zal doorgaan .

Alsook brengt de gew.secr. de Prov. Secr. op de hoogte van deze gewijzigde datum voor uw match.

( Wedstrijden voor   onderling  akkoord  kunnen  ten laatste verplaatst worden  tot  uiterlijk 2 weken  voor het vooropgestelde competitieslot !)