Extra bijlage Huishoudelijk Reglement (Gewest)

BIJLAGE AAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT V/H GEWEST BRUGGE/KUST

 

Lijst v/de mogelijke boeten die door het Gewestelijk Bestuur kunnen worden opgelegd:

Niet gerechtvaardigde afwezigheid op een :

*   Algemene Gewestelijke Vergadering                                    : 10,00 €

*   Bij herhaaldelijke afwezigheid op de algemene ledenvergaderingen, wordt de boete gewoon verdubbeld

d.w.z. 10€/20€/40€/80€ enz…

*   Jaarlijkse Gewestelijke Statutaire Vergadering      : 25,00 €

Twee maal op rij verontschuldigd voor een Algemene Gewestelijke
Vergadering                                                                           : 10,00 €

Niet of niet tijdig melden van de uitslag van een officiële wedstrijd
onmiddellijk na de wedstrijd                                                   : 10,00 €

Niet melden v/d  punten bedrijfsvoetballer v/h jaar :           10,00€

Niet tijdig betalen van een boete                                           : 10,00 €

Niet tijdig betalen van de tombolaloten  zullen worden beboet : 10,00 €

Bij een volgende aanmaning voor het niet betalen van de tombolaloten , wordt gesanctioneerd met een terrein verbod

***Deze lijst is niet beperkend ; zij kan aangevuld worden bij beslissing van het Gewestelijk Bestuur en/of bij beslissing tijdens een Algemene Gewestelijke Vergadering.

 

De Secretaris,                                                                                    De Voorzitter,

Nancy Saelens                                                                                   Herman Vermeulen.