Belangrijke mededelingen

OPGEPAST CONTROLEER ALTIJD DE DATUM BIJ SANCTIES & SCHORSINGEN EN HOU REKENING MET  >>>

>>  BYE - FORFAIT -  NIET GESPEELD - AFGELAST !!!  <<<

ZIE HIER EEN  extreem VOORBEELD (maar is wel al voorgevallen) !!!

SPELER A van de ploeg is vb geschorst op 3 maart 2018

 DE PLOEG IS BYE op 3 MAART

 DE PLOEG KREEG FORFAIT OP 10 MAART

DE PLOEG ZIJN WEDSTRIJD WERD AFGELAST OP 17 MAART

DE PLOEG HEEFT NIET GESPEELD OP 24 MAART

HOU DAN REKENING MEE , DAT SPELER A ZIJN SCHORSING ZAL MOETEN UITZITTEN OP 31MAART

Indien die speler A  op 31 maart op het wedstrijdblad staat vermeld,

weet dan dat de ploeg verliest en de uitslag wordt omgezet in forfaitscore !!

>> DRINGEND GEZOCHT : NIEUWE PENNINGMEESTER EN BESTUURSLEDEN << .

EIND MEI 2018 WORDEN DE KASBOEKEN OVERHANDIGD DOOR LEON AAN HET GEWEST EN ZIJN OPVOLGER .

AANGEZIEN LEON HANSSEN & NANCY SAELENS HUN MANDATEN NEERLEGGEN IN HET BESTUUR,

ZIJN WE DUS  OP ZOEK , VOOR KANDIDATEN DIE HUN TAAK WILLEN OVERNEMEN. 

MAAR Zéér DRINGEND IS DUS EEN OPVOLGER ALS NIEUWE GEWESTELIJKE PENNINGMEESTER.

 CONTACTEER  ONZE GEWESTELIJKE SECRETARIS LORENZO SEGHERS

 lorenzo_seghers@hotmail.com  -  0493 / 45 17 06 .

Als u zich geroepen voelt , niet aarzelen , maar doen !!!

Het bestuur is dringend op zoek naar verjonging ,

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

  " DEPARTEMENT WEDSTRIJDBLADEN - Zandvoordestraat 16 - 8400 Oostende"  

Uw officieel wedstrijdblad MOET naar dit adres gestuurd worden in de groene enveloppen