Belangrijke mededelingen

 

Na het algemeen forfait van FC Extra Time , is het klassement in Reeks 2 ietsjes veranderd .

zie onder  rubriek Competitie > Klassement > of er iets veranderd is voor uw club

.......................................................................................................................................................

PROFICIAT AAN VK VAN WAES MET HET BEHALEN VAN DE FRANS DYKMANS TROFEE

PROFICIAT AAN DAIKIN MET HET BEHALEN VAN DE TROFEE BRUGSE SPORTRAAD 

 + OOK HUN TICKET VOOR DE PROVINCIALE BEKERFINALE OP 5 MEI 2018 TE OOSTKAMP !!

>> DRINGEND GEZOCHT : NIEUWE PENNINGMEESTER EN BESTUURSLEDEN << .

EIND MEI 2018 WORDEN DE KASBOEKEN OVERHANDIGD DOOR LEON AAN HET GEWEST EN ZIJN OPVOLGER .

AANGEZIEN LEON HANSSEN & NANCY SAELENS HUN MANDATEN NEERLEGGEN IN HET BESTUUR,

ZIJN WE DUS  OP ZOEK , VOOR KANDIDATEN DIE HUN TAAK WILLEN OVERNEMEN. 

MAAR Zéér DRINGEND IS DUS EEN OPVOLGER ALS NIEUWE GEWESTELIJKE PENNINGMEESTER.

 CONTACTEER  ONZE GEWESTELIJKE SECRETARIS LORENZO SEGHERS

 lorenzo_seghers@hotmail.com  -  0493 / 45 17 06 .

Als u zich geroepen voelt , niet aarzelen , maar doen !!!

Het bestuur is dringend op zoek naar verjonging .

.......................................................................................................................................................

 

 
 

In gebreke blijvende ploegen

Hier komen de ploegen te staan  die in het Gewest Brugge/Kust in gebreke blijven met volgende dingen:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Openstaande facturen niet betaald no  

CERCLE 18/t MolenhuisFACTUUR RECLAME + BOETES  145,00 €
VK DARING CAP NORDFACTUUR RECLAME + BOETES  120,00 €
FC EXTRA TIMEOPENSTAANDE SCHULDEN FACTUUR   75,20 €
 TOTAAL340,20 €

no  GELIEVE ZO VLUG MOGELIJK DEZE FACTUREN TE BETALEN AUB !!!!  

IBAN :  BE13 4751 1071 8139
BIC : KREDBEBB
DIT IS HET REKENINGNUMMER V/H GEWEST BRUGGE/KUST

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sad  FORFAITS    

 16/09   VK DE RESE/KEYPHARM

 25/11   CERCLE 18/ t Molenhuis

 06/01   TC AZALEA

 27/01   FC EXTRA TIME

 03/02   CERCLE 18/ t Molenhuis

 24/02   CERCLE 18/ t Molenhuis

 03/03   VK VAN WAES

 03/03   RC JAGUAR BRUGGE

 10/03   KPSV BOMBARDIER

 31/03   FC EXTRA TIME

 07/04  VK DE RESE/KEYPHARM 

 07/04   FC EXTRA TIME

 14/04   RC JAGUAR BRUGGE

 21/04   FC EXTRA TIME

 28/04   FC EXTRA TIME

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sad AFWEZIG OP ONZE VERPLICHTE LEDENVERGADERINGEN   

 28/08  CERCLE 18/MOLENHUIS - SURFERS PARADISE V.K. - RC JAGUAR BRUGGE - VK DARING CAP NORD

 15/01  CERCLE 18/MOLENHUIS -  VK DARING CAP NORD

 12/03  CERCLE 18/MOLENHUIS - SURFERS PARADISE V.K.  - VK DARING CAP NORD

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sad  WEDSTRIJDUITSLAG NIET  DOORGEBELD NAAR LUC 

 02/09  KG WITTE BEER - RC JAGUAR BRUGGE - TC AZALEA

 23/09  SURFERS PARADISE VK - FC AZ '77 - TC AZALEA

 30/09  FC MLF - FC AZ '77

 07/10  LOCO BISTROT FLORIDE - GALATASAREIGER 

 27/01  SK KOUDE KEUKEN - VK VAN WAES 

 31/03  RC JAGUAR BRUGGE - GALATASAREIGER

 14/04  KG WITTE BEER

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

enlightened AFGELASTINGEN  

 02/12  ALLE WEDSTRIJDEN B/K WERDEN AFGELAST > WORDT GESPEELD OP 27/01

 10/02  ALLE WEDSTRIJDEN B/K WERDEN AFGELAST > WORDT GESPEELD OP 21/04

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------